Rozpoczęcie IX Kadencji Sejmu RP

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.”
ŚLUBUJĘ, TAK MI DOPOMÓŻ BÓG!

Ukonstytuowały się komisje sejmowe.

Członkowie komisji Obrony Narodowej, jednogłośnie przegłosowali moją kandydaturę na zastępcę przewodniczącego.
Jest to dla mnie duże wyróżnienie oraz ogromne zobowiązanie. Będę starał się wypełniać tę funkcję jak najlepiej.
Przez najbliższą kadencję zasiadać będę jeszcze w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.

74985513_2513659632292859_3610358025937747968_n

74533118_2512403565751799_5730907908254728192_n

75251021_2514646955527460_1202308135247675392_n

Wyszukiwarka